Часто задаваемые вопросы

DEN 1 - Přílet a seznámení s Jordánskem


V odpoledních hodinách přílet na letiště Queen Alia Airport v Ammánu. Přesun klimatizovaným mikrobusem do Madaby (40 minut). Ubytování v hotelu Odpočinek a volný večer ve městě.
DEN 2 - Madaba, Mukawir, řeka Jordán, Mrtvé moře


V dopoledních hodinách prostor pro samostatnou prohlídku Madaby (mozaiková mapa, archeologické muzeum, římská ulice, kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí) Odpoledne odjezd mikrobusem a prohlídka Mukawiru (Herodův palác) s nádhernými výhledy na Mrtvé moře Cesta k řece Jordán do míst, kde byl pokřtěn Ježíš Kristus, cca. hodinový okruh Přesun K Mrtvému moři a možnost koupání a relaxace Návrat do Madaby ve večerních hodinách, volno.
DEN 3 - Hora Nebo, Jerash, hrad Ajloun, město Salt


Brzy ráno odjezd mikrobusem na bájnou horu Nebo, kam Mojžíš dovedl po 40 letech svůj lid a shlédnul na zemi zaslíbenou. Po prohlídce přesun směrem na sever a příjezd do antického Jerashe. Samostatná prohlídka římského města Jerash zapsaného na seznamu UNESCO. Přesun do Ajlounu, návštěva trhu a možnost oběda. Prohlídka zachovalého arabského hradu Ajloun. Prohlídka historického města Salt a trhů, možnost večeře. Návrat do Madaby ve večerních hodinách, volno
DEN 4 - Křižácký hrad Karak, kaňon s vodopády a termální lázně Wádí Bin Hammad, rezervace Dana


Odjezd mikrobusem v ranních hodinách směrem na jih po krásné panoramatické silnici King´s Highway, po cestě přejezd mnoha kaňony a zastávky na vyhlídky. Zastávka v kaňonu s vodopády a termálními lázněmi Wádí bin Hammad Zastávka na křižáckém hradu Karak a jeho prohlídka, možnost oběda. Ve večerních hodinách příjezd do vesnice na okraji přírodní rezervace Dana. Ubytování v hotelu a volno Druhý den ráno odtud začne 5 denní pěší túra
DEN 5 - první den treku Dana - Wádí Ghweir 16 km


Naše pěší túra začne po snídani ve vesnici Dana, 1200 metrů nad mořem.
Nejdříve stezka strmě klesá až k postupnějšímu sestupu přes biosférickou rezervaci Dana směrem k Wádí Ghwair.
Rezervace Dana je největší chráněnou oblstí Jordánska a skládá se ze čtyř odlišných biosferických zón. Budeme moci pozorovat mnoho ptáků a zvířat jako sokoly, orly, kozorožce a při troše štěstí i pouštní lišky. Voda po celou dobu k dispozici, oběd ve formě balíčku, večeře bude připravena v tábořišti
Přenocování v divočině ve Wadi Ghwair
Stoupání 280m Sestup 1420m
Úroveň obtížnosti: Střední
DEN 10 - Poušť a beduíni ve Wádí Rum


V ranních hodinách po snídani přesun do vesnice Wádí Rum (2 hodiny) Setkání s místním beduínským průvodcem. Výlet v jeepech do pouště, skalní mosty, duny, kaňony, beduínský život. V poledne piknik v poušti s přípravou lehkého oběda. Pokračování programu v poušti. Odpoledne příjezd do beduínského kempu, ubytování, odpočinek, pozorování západu slunce Večer připraví beudíni tradiční večeři a posedíme společně u ohně ve společnosti místních
DEN 11 - odpočinek v Aqabě u Rudého moře


Po snídani v kempu odjezd do letoviska Aqaba (45 minut) Ubytování ve 4* hotelu, možnost koupání, šnorchlování a potápění Volný večer ve městě
DEN 12 - Přesun na letiště a odlet


Dopoledne bude ještě čas na poslední koupání a odpočinek. Kolem 11 hodiny vyrazíme směr na letiště, kam dorazíme po 3,5 hodinách a odletíme zpět do Prahy
DEN 6 - druhý den treku Wádí Ghweir - Furon 16 km


Po snídani v tábořišti opustíme Wadi Ghuweir a vydáme se na túru směrem k Furonu.
Nejdříve vystoupáme do hor. Tato strmá a náročná část trasy nám nabídne ohromující výhledy na poušť Wádí Araba
Odpoledne dorazíme k tábořišti ve Furonu. Voda po celou dobu k dispozici, oběd ve formě balíčku, večeře bude připravena v tábořišti.
Přenocování v divočině.
Stoupání 1320m, Sestup 390m
Úroveň obtížnosti: Obtížná
DEN 7 - třetí den treku Furon - Ghbour Whedat 17 km


Po snídani odstarujeme další část treku z Furonu kolem Ras Al-Feid směrem ke Ghbour
Whedat.
Budeme svědky úžasných pohledů na jedny nejvzdálenějších a nejdivočejších koutů Jordánska.
Půjdeme po stezkách vychozenými po generace beduínskými pastevci. Náročné stoupání bude odměněno dechberoucími výhledy na hluboké kaňony a okolní hory. Odpoledne dorazíme do tábořiště v Ghbouru Whedat.
Voda po celou dobu k dispozici, oběd ve formě balíčku, večeře bude připravena v tábořišti. Přenocování v divočině.
Stoupání 750m, Sestup 920m
Úroveň obtížnosti: Obtížná
DEN 8 - čvrtý den treku Ghbour Whedat - Malá Petra 14 km


Po předchozím dni, cestou přes ta nejodlehlejší místa Jordánska, uvidíme během dnešní túry stále více známek lidského života. Projdeme kolem autentických beduínských osídlení a jejich malých zemědělských políček. Když budeme mít štěstí, dostaneme i pozvání na čaj.
V této oblasti se nachází také několik archeologických nalezišť z období Nabatejců a budeme si moci prohlédnout staré lisy na víno, olivy a akvadukty.
Nakonec dojdeme až k takzvané Malé Petře, kterou archeologové považují za předměstí Petry, které sloužilo jako základna pro obchodníky na dávné stezce mezi Afrikou a Asií.
Voda po celou dobu k dispozici, oběd ve formě balíčku, večeře bude připravena v kempu.
Přenocujeme v beduínském kempu v Malé Petře, kde jsou k dispozici sprchy a toalety
Stoupání 610m, Sestup 560m
Úroveň obtížnosti: Střední
DEN 9 - pátý den treku z Malé Petry do Petry 13 km


Tento den začneme prohlídkou skalního města Petra už bez doprovodu místních průvodců s vlastními zásobami vody s tím rozdílem, že do ni vstoupíme málo využívaným zadním vchodem z Malé Petry. Díky tomu se vyhneme davům turistů, kteří každé ráno proudí do thoto divu světa tradičně hlavní branou. Po 6 kilometrech dojdeme k takzvanému klášteu, kam se většina návštěvníků dostane až odpoledne a dopřejeme si prohlídku "vrcholu Ptetry" jako jedni z prvních. Odtud si pak budete moci užít celý areál Petry samostatně ve vlastním tempu a odebrat se k hlavní bráně, až si vše užijete podle svých představ. V Petře jsou k dispozici restaurace i stánky s rychlým občerstvením, kde si můžete dát oběd. Pokoj v hotelu i s vašimi věcmi už bude připraven Ubytování, volno.

© 2018-2019 PROСЛОВО by LA

PROСЛОВО | Денис Владимирович Дворников | Спичрайтинг | Семинары
PROСЛОВО | Денис Владимирович Дворников | Спичрайтинг | Семинары